Reglement
Art. 31 A: Elk jaar wordt door de club een wisselbeker veldwerk uitgereikt op de algemene vergadering.

Reglementen om deel te nemen zijn de volgende:

  1. Deelnemer moet lid zijn van de vereniging.
  2. Enkel de resultaten van Belgische voorjaars- en najaarsveldwedstrijden komen in aanmerking.
  3. Volgende documenten dienen opgestuurd te worden naar de verantwoordelijke (via onderstaand formulier of, in geval van problemen, rechtstreeks per e-mail naar fieldtrial@weimaranerclub.be):een kopie van de eerste bladzijde van het werkboekje waar de naam van de hond staat vermeld alsook een kopie van de bladzijde van het werkboekje waar het behaalde resultaat werd ingeschreven. Deze documenten moeten naar de verantwoordelijke gezonden worden voor einde februari, einde mei, eind augustus en eind november. De in december behaalde resultaten dienen uiterlijk op 10 januari toe te komen bij de verantwoordelijke, zoniet tellen deze resultaten niet meer mee voor de uiteindelijke puntentelling.
  4. Puntentelling : CQN : 1 punt; Goed : 2 punten; Zeer Goed : 4 punten; Uitmuntend : 8 punten; RCACT : 9 punten; CACT : 10 punten; RCACIT : 11 punten; CACIT : 12 punten.

Veldwerk resultaten

Enkel door middel van onderstaand formulier, kan deelgenomen worden aan de wisselbeker veldwerk! Wanneer de behaalde kwalificaties niet binnenkomen via dit formulier, zullen de behaalde punten niet meetellen voor de wisselbeker, ongeacht of ze reeds verschenen zijn op de website of in de Weimar-Info.

  • Please enter a value between 1 and 10.