Reglement
Art. 30 : Elk jaar wordt door de club een wisselbeker schoonheid uitgereikt op de algemene vergadering.

Reglementen om deel te nemen zijn de volgende:

  1. Deelnemer moet lid zijn van de vereniging.
  2. Enkel de resultaten op de nationale CAC en CACIB schoonheidswedstrijden, evenals de Belgische Rasspeciale komen in aanmerking.
  3. De behaalde resultaten dienen opgestuurd naar de verantwoordelijke (via onderstaand formulier of, in geval van problemen, rechtstreeks per e-mail naar expo@weimaranerclub.be): een kopie van de behaalde resultaten (diploma met duidelijke vermelding van catalogusnummer en eventuele CAC en/of CACIB-kaarten) en een kopie van de cataloguspagina waar de hond vermeld staat, begeleidende brief met daarin datum en plaats van de show, naam van de keurmeester, volledige naam van de hond, haarvariAi??teit, klas van deelname en resultaat, naam van de eigenaar. Deze documenten moeten naar de verantwoordelijke gezonden worden voor einde februari, einde mei, einde augustus en einde november. De in december behaalde resultaten moeten uiterlijk op 10 januari toekomen bij de verantwoordelijke, zoniet tellen deze resultaten niet meer mee voor de uiteindelijke puntentelling.
  4. Puntentelling : Goed : 1 punt; Zeer Goed : 2 punten; Uitmuntend : 3 punten, RCAC en/of RCACIB : 5 punten; CAC en/of CACIB : 6 punten. Op de jaarlijkse ai???specialai??? en ai???rasspecialeai??? worden de behaalde punten verdubbeld.

Expo resultaten

Enkel door middel van onderstaand formulier, kan deelgenomen worden aan de wisselbeker expo! Wanneer de behaalde kwalificaties niet binnenkomen via dit formulier, zullen de behaalde punten niet meetellen voor de wisselbeker, ongeacht of ze reeds verschenen zijn op de website of in de Weimar-Info.