Stuur een email naar herplaatsers@weimaranerclub.be voor de contactgegevens van de eigenaars.